Slovak version English version

.

14.5.2016 sa konala Maďarská Klubová výstava Britských pastierskych psov v Szilvásvárade. Keďže posudzovateľkou bola špecialistka a dlhoročná chovateľka Karen McDevitt z Írska, rozhodli sme sa zučastniť aj my.

Prihlásený bol náš Sunny v triede otvorenej a spomedzi psov z viacerých krajín získal titul CAC, stal sa Klubovým víťazom a nakoniec aj najlepším psom spomedzi psov dlhosrstých kólií!!! Slová chvály od špecialistky na nášho mladého odchovanca nás veľmi potešili.... 

Ďakujeme priateľom z ch.s. Amnis Rhei za pozvanie na výstavu a spoločnosť :)

kolia-dlhosrsta-collie-rough-asan-club-winner 1.jpg kolia-dlhosrsta-collie-rough-asan-club-winner 10.jpg kolia-dlhosrsta-collie-rough-asan-club-winner 11.jpg kolia-dlhosrsta-collie-rough-asan-club-winner 2.jpg kolia-dlhosrsta-collie-rough-asan-club-winner 3.jpg kolia-dlhosrsta-collie-rough-asan-club-winner 4.jpg kolia-dlhosrsta-collie-rough-asan-club-winner 5.jpg kolia-dlhosrsta-collie-rough-asan-club-winner 6.jpg kolia-dlhosrsta-collie-rough-asan-club-winner 7.jpg kolia-dlhosrsta-collie-rough-asan-club-winner 8.jpg kolia-dlhosrsta-collie-rough-asan-club-winner 9.jpg